Wangdenling Fundraising

 


Please support Wangdenling Gonpa and its development financially. We plan to build meditation cabins, the dark retreat cabin and better background for practitioners. Support this project by purchasing boxes on the mandala. Thank you!

Prosime Vás podporte finančne Wangdenling a jeho rozvoj. Plánujeme výstavbu meditačnej chatky, chatku na praktikovanie v tme (dark retreat) a zlepšenie zázemia pre praktikujúcich. Podporte tento projekt zakúpením políčka na mandale. Ďakujeme.

324€324€324€324€324€324€324€324€324€324€324€324€reserved108€reservedreserved108€reserved108€reservedreserved108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€108€reservedreservedreserved108€reservedreserved108€108€72€72€72€72€ id= "p66" price= "72" state= "FREE" stroke="white" stroke-width="5" style= "fill: #D0D0D0;" >72€72€72€72€72€72€72€72€72€72€72€72€reserved72€72€72€72€72€72€72€reservedreserved72€72€72€72€72€72€72€72€72€72€reserved72€72€72€72€reserved72€72€72€72€72€reserved72€72€72€72€reserved72€72€72€72€72€72€72€reserved id= "p122" price= "54" state= "RESERVED" stroke="white" stroke-width="5" >reserved72€72€72€72€reservedreservedreservedreservedreservedreservedreservedreservedreservedreservedreservedreserved1111€2222€reserved72€72€72€reserved72€72€72€72€reserved

How to? / Ako na to?

Make your choice - select or unselect mandala parts. Colored parts are already reserved. By hovering the mouse over a part, you can see the price.

Fill in all the form fields & confirm your reservation. You will receive an email confirmation when your order is complete.

Urob svoj výber - označ alebo odznač časti mandaly. Farebné časti sú už rezervované. Prejdením ukazovateľa myšky ponad časť, sa zobrazí jej cena.

Vyplň všetky údaje na formulári a potvrď rezerváciu. Po vytvorení objednávky obdržíte potvrdzujúci email.


Registration / Registrácia


List of donors / Zoznam darcov

Lubomir Michna
Zuzana Uzikova
Marián Knoško
peter kral
Igor K
Peter Grancic
Terezka Chabanová
Tatiana Adamcova
Juraj Sladek
alfi&majka&danko, tomas&zuzu&tete, juro&lucia&ana&jurko,katka&uza
Samko a Šanko
Samko a Šanko
Dariusz Bubik
Maria I
Marie Pijáčková
Maria Haz
Juraj Michna
erik binder
erik binder
Diana a Ludovít
erik binder
Dariusz Bubik
Dariusz Bubik
Dariusz Bubik
Michal Kudla
Vita de Waal
Michael de Waal-Montgomery
Gloria de Waal-Montgomery
Juraj Michna
brano
Peter Korbačka
Marta Bottova
Andrej Vergun
Maxik Uzik

written by true.pick@gmail.com