prihlásiť sa

Čo je to Dzogčhen?

Dzogčhen je prastaré učenie o prvotnom stave bytia, ktorý je od počiatku vlastný každému ako jeho vnútorná, prirodzená podstata. Dzogčhen je tiež jedným z názvov tohto prvotného stavu.

Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva učenie dzogčhenu na stretnutiach s žiakmi po celom svete, pričom je hlavný dôraz kladený na rozvoj poznania dzogčhenu v konkrétnej životnej situácii každého jednotlivca.

Novým záujemcom, ktorí sa chcú začať dzogčhenu venovať, ale nemajú možnosť cestovať, odovzdáva majster trikrát ročne tzv. priame uvedenie formou celosvetovej transmisie. Stretnutia s majstrom je možné sa tiež zúčastniť prostredníctvom webcastu.

Spolupráca majstra a žiakov prebieha v rámci medzinárodnej Komunity dzogčhenu, ktorej hlavným centrom je Dzamling Gar na Tenerife v Španielsku. Na Slovensku existuje Komunita dzogčhenu oficiálne od roku 2001, s meditačnými skupinami v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Neďaleko Novej Bošáce budujeme centrum pre štúdium a prax dzogčhenu menom Wangdenling.


Kalendár akcií

Viac informácií k akciám tu.

1.10. – 7.10. 2014 Korenná iniciácia náuky Longsal – uzavretý webcast.  Program:

1.10. 11:00-13:00 Úvod do učenia a transmisia Ati Gurujogy
2.10. 4:00-6:00 Inštrukcia praxe Guru Džňánadákní Thugtig
2.10. 11:00-13:00 Dawang (zmocnenie prostredníctvom symbolov) ” Lama Ješe Khandro” – iniciácia Guru Džňánadákiní
3.10. 4:00-6:00 Krátke vysvetlenie praxe Guru Džňánadákiní a potom spoločná prax
4., 5. a 6. 10. – žiadny webcast, spoločná prax od 10:00 miestneho času (4:00 nášho času)
7.10. Rady do dennej praxe a thrilung (čítaná transmisia s krátkymmi vysvetleniami), retreat ukončíme spoločnou praxou gurujogy.

24.10. – 26.10. 2014 Jóga snu s Michaelom Katzom (kurz je určený pre ľudí, ktorí už majú transmisiu od Majstra).

Čhögjal Namkhai Norbu