prihlásiť sa

Čo je to Dzogčhen?

Dzogčhen je prastaré učenie o prvotnom stave bytia, ktorý je od počiatku vlastný každému ako jeho vnútorná, prirodzená podstata. Dzogčhen je tiež jedným z názvov tohto prvotného stavu.

Čhögjal Namkhai Norbu odovzdáva učenie dzogčhenu na stretnutiach s žiakmi po celom svete, pričom je hlavný dôraz kladený na rozvoj poznania dzogčhenu v konkrétnej životnej situácii každého jednotlivca.

Novým záujemcom, ktorí sa chcú začať dzogčhenu venovať, ale nemajú možnosť cestovať, odovzdáva majster trikrát ročne tzv. priame uvedenie formou celosvetovej transmisie. Stretnutia s majstrom je možné sa tiež zúčastniť prostredníctvom webcastu.

Spolupráca majstra a žiakov prebieha v rámci medzinárodnej Komunity dzogčhenu, ktorej hlavným centrom je Dzamling Gar na Tenerife v Španielsku. Na Slovensku existuje Komunita dzogčhenu oficiálne od roku 2001, s meditačnými skupinami v Bratislave, Myjave, Trenčíne, Žiline, Zvolene a v Košiciach. Neďaleko Novej Bošáce budujeme centrum pre štúdium a prax dzogčhenu menom Wangdenling.


Kalendár akcií

31.júla – 2. augusta – “Džangčhog retreat” s Čhögjal Namkhai Norbuom, open webcast, 10:00 – 12:00 a 17:00 – 19:00 viac info na http://www.shangshunginstitute.net/webcast

Program:
31. júla 17:00 – 19:00 Úvod k tejto náuke a transmisia Ati Gurujogy.
1. augusta 10:00 – 12:00 Učenie a inštrukcia k náuke Žithro z cyklu Namčhö.
1. augusta 17:00 – 19:00 Prax Džangčhog za zosnulých
2. augusta 10:00 – 12:00  Rady k praxi v dennom živote a thrilung (thri – inštrukcie a lung – čítaná transmisia) pre koletívne praxe. Retreat ukončíme praxou gurujogy.

6. augusta Celosvetová transmisia na výročie Gurua Padmasambhavu s s Čhögjal Namkhai Norbuom, open webcast, 5:00 ráno, viac info na http://www.shangshunginstitute.net/webcast

Pokiaľ sa chcete zúčastniť transmisie a komunita a učenie dzogčhenu sú pre vás niečim novým, kontaktuje prosím vašu najbližšiu kontaktnú osobu a dohodnite si vysvetlenie ohľadom toho, ako transmisia prebieha, alebo napíšte na blue@dzogchen.sk

Čhögjal Namkhai Norbu